Հաշվապահական դասընթաց Սեպտեմբերի 2-ից

Training Description

#Պրակտիկ #հաշվապահական #դասընթացներ

Դասընթացի փուլերն են՝
Փուլ 1. Հաշվապահական հաշվառում, տևողությունը ՝ 2 ամիս
Հաշվապահական հաշվառման մեթոդաբանություն
Հիմնական միջոցների հաշվառում
Ոչ նյութական ակտիվների և ներդրումային գույքի հաշվառում
Պաշարների հաշվառում
Դեբիտորական պարտքերի և դրամական միջոցների հաշվառում
Սեփական կապիտալի հաշվառում
Պարտավորությունների հաշվառում
Արտադրական ծախսումները և դրանց հաշվառում
Եկամուտ և ծախսերի հաշվառում

Փուլ 2. Հարկային հաշվառում, տևողությունը ՝ 2 ամիս
Ուսումասիրվում են բոլոր հարկատեսակները և քննարկվում պրակտիկ օրինակների հիման վրա:
Դասընթացի ընթացքում քննարկվում են հարկային դաշտը կարգավորող իրավական ակտեր (կառավարության որոշումներ, պարզաբանումներ և այլն)
Մասնակիցները հնարավորություն կունենան ՀՀ հարկային օրենսգրքին վերաբերվող իրենց հարցերը ուղղել և ստանալ լիարժեք պատասխաններ:

Փուլ 3. ՀԾ
Ուսուցում` Հիմնված ՀԾ-համակարգերում պրակտիկ աշխատանքների վրա.
Taxservice. Am և e-Invoicing ծրագրերի պրակտիկ կիրառում.
Դասընթացի ընթացքում կատարված առաջադրանքների միջանկյալ ստուգումներ.

Դասախոսների հարուստ փորձն ապահովում է ուսուցման բարձր որակը և արդյունավետությունը:
Յուրաքանչյուր փուլի ավարտից հետո անցկացվում է համապատասխան թեստավորում:
Թեստի արդյունքում լավագույն արդյունք գրանցած մասնակիցները կստանան 10-20% զեղչ:
Դասընթացի ավարտին կստանաք ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ, որտեղ ամփոփված կլինեն բոլոր փուլերի քննության արդյունքները.

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Լավագույնները հնարավորություն կստանան ԱՆՎՃԱՐ ՊՐԱԿՏԻԿԱ անցնել մեր ընկերությունում, ապա ձեռք բերել աշխատանք մեր կողմից վերահսկվող ընկերություններում.

_
Այլ մանրամասների համար զանգահարել.

Ք. Երևան, Պարոնյան 9, բն 12
#ֆինսհաշվապահականկենտրոն
#հաշվապահականդասընթացներ #ՀԱՇՎԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ #Հաշվապահականհաշվառում #հարկայինհաշվառում #ֆինսընկերություն
#accountingcourses #taxaccounting #armeniansoftware #fins #finsconsultingandaccounting #FINS


Short Description
 • Type:

  Training
 • Category:

  Accounting/Bookkeeping
 • Location:

  Yerevan
 • Date:

  02.09.2019