Կադրային հաշվապահություն

Դասընթացի նկարագրությունը

ՖԻՆԼԵՔՍ-ը պատրաստ է կիսվել 11 տարիների ընթացքում կուտակած փորձով:

Մասնակցե´ք դասընթացին, ձե´ռք բերեք մասնագիտացում
և ստացե´ք հնարավորություն՝ միանալու մեր թիմին:

Գրանցվե´ք սկսնակների համար կազմակեպվող «Կադրային հաշվապահություն» խորացված դասընթացին, որի ընթացքում ձեզ կտրվեն տեսական գիտելիքներ և գործնական հմտություններ հետևյալ թեմաներով՝

• Իրավական ակտեր, պայմանագրեր և գործարքներ
• Ձեռնարկատիրական գործունեություն
• Հարկ վճարողների հաշվառում
• Հաշվապահական հաշվառում
• Հաշվային պլան

• Աշխատանքային և քաղաքացիաիրավական հարաբերություններ
• Աշխատավարձ
• Արձակուրդի տեսակներ, հաշվարկ և վճարում
• Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստներ, հաշվարկ և վճարում

• Հարկեր և այլ պարտադիր վճարներ
• Եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի հաշվարկի ձև և լրացման կարգ
• Հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգ՝ www.taxservice.am

• Պետական նպաստներ
• Գործուղում
• Աշխատողների անվտանգություն և առողջություն
• Աշխատանքային կարգապահություն
• Աշխատանքից ազատում

• Կոլեկտիվ աշխատանքային հարաբերություններ
• Աշխատողների անձնական տվյալների պաշտպանություն
• Օտարերկրացիների աշխատանքը ՀՀ-ում
• Հարկային հսկողություն և վարչարարություն

• ԲՈՆՈՒՍ ԴԱՍ՝ բիզնես գրագրություն

Կտրամադրվեն թեմաներին առնչվող փաստաթղթերի տիպային օրինակներ, կքննարկվեն իրավիճակային խնդիրներ, կկատարվեն գործնական աշխատանքներ:

Մինչ դասընթացի մեկնարկը կարող եք ծանոթանալ դասընթացի նյութին՝

գրանցվելով հետևյալ հղմամբ՝ https://goo.gl/forms/E3rz4eeyRHxYR50A3

Ծանոթացումը տեղի կունենա փետրվարի 19-ին, մասնակցությունը անվճար է: 

Դասընթացի տևողությունը՝ փետրվարի 21-ից ապրիլի 2-ը
Շաբաթական 3 օր, օրական 1.5 ժամ
Արժեքը՝ 95.000 ՀՀ դրամ
* Մինչև փետրվարի 15-ը գրանցվելու դեպքում կստանաք 15% զեղչ


Կարճ նկարագրություն
  • Տեսակ:

    Թրեյնինգ
  • Կատեգորիա:

    Հաշվապահություն/Հաշվետարություն
  • Վայր:

    Երևան
  • Ամսաթիվ: